تبلیغات
موفقیت از ما دور نیست

1) حساب كاربری جدیدی از نوع Limited  با نام Honar  با گذر واژه ی 222 و تصویر دلخواه بسازید ، سپس آنرا حذف كنید؟

2) در مرور گر اینترنت امنیت را در سطح پایین قرار دهید؟

3) تنظیمات بهینه سازی عملكر سیستم را چنان تغییر دهید كه بهترین جلوه های نمایشی در سیستم پدیدار شود؟

4) كلید Hkey- Current-User را به یك پرونده متنی به نام Zahra در درایو D ارسال كنید؟

5) با انجام تنظیمات مورد نیاز كاری كنید كه برنامه Event viewer رویدادهای سیستمی شمارا در فایلی به نام Roz.txt در درایو D ذخیره كند؟

6) میزان حافظه مجازی سیستم خود را یادداشت كنید؟

7) فایلهای قابل استفاده سیستم خودرا در پوشه ای به نام Book در درایو D ذخیره كنید ،سپس پوشه فوق را به اشتراك بگذارید؟

8) درNetmeeting تنظیمات مربوط به میزبان میزگردی به نام cpu با گذر واژه sara را چنان انجام دهید كه فقط با پذیرش شما افراد بتوانند در میزگرد شركت كنند؟

9) فرمانی صادر كنید كه در ساعت 4:20  در روز 2010/6/12 فرآیند ثبت شمارنده ها پایان یابد؟

10) با انجام تنظیمات مورد نیاز كاری كنید كه برنامه ی Event viewer رویدادهای سیستمی شمارا در فایلی به نام noroox.txt در درایو D ذخیره كند؟

11) تنظیمات قابل انتقال سیستم خودرا در My Document  در پوشه test ذخیره كنید؟

12)دیوار آتش را فعال كنید؟

13)یك نقطه بازیابی به نام esfand بسازید؟

14) به نمودار كنسول كارایی شمارنده Dpc Rate  را اضافه كنیدو رنگ صورتی را برای آن برگزینید؟

15) تنظیمات بهنگام سازی ویندوز را به گونه ای انجام دهید كه بخش بهنگام سازی ویندوز xp غیر فعال شود؟

16) فرمانی صادر كنید كه در ساعت 3:15 در روز 2009/4/12   فرآیند ثبت شمارنده ها آغاز شود؟

17)حداكثر اندازه پرونده سوابق را در 720 كیلو بایت قرار دهید؟

18) اطلاعت رجیستری رایانه خود را درون فایل متنی به نام treg.txt  در پوشه  My Document  ذخیره كنید. اندازه این فایل چند بایت است؟

19) سرعت cpu  و میزان  Ram  و نوع كارت گرافیك سیستم خودرا با استفاده از ابزار و امكانات بخش پشتیبانی  مشاهده و یادداشت كنید .(مسیر را ذكر كنید)

20) یك حساب كاربری جدید با نام flower  از نوع محدود بسازید و تصویر یك گل را برای ْآن در نظر بگیرید . حساب كاربری فوق را حذف كنید؟