تبلیغات
موفقیت از ما دور نیست

دلایل موفقیت افراد موفق

چهارشنبه 16 فروردین 1391   09:23 ب.ظ   متینه علی محمدی

1-در ذهنشان پایانی وجود دارد

اگر شما در ذهنتان نقطه پایانی برای كاری كه میكنید نداشته باشید ،به راحتی گم میشوید و دیری نمیگذرد كه احساس سردرگمی میكنید.افراد موفق دقیقا میدانند كه از زندگی چه میخواهند و برای انجام هركارشان هدفی دارند

2-دلیلی برای اهدافشان دارند

داشتن هدف تنها یك قسمت از ماجراست .برای اینكه به هدفتان برسید باید دلیلی داشته باشید،افراد موفق در پشت تمامی اهدافشان دلیلی دارند كه آن دلیل حركت آنها را به سمت هدفشان تداوم میبخشد.

3-حامی و پشتیبان دارند

جدا از هدف و دلیل ،رسیدن به مقاصد خاص در زندگی دشواری های خاص خود را دارد كه گاهی انسان به تنهایی توانایی مقابله با آنها را ندارند.سعی كنید یك تیم تصمیمی برای خودتان تشكیل دهید كه به شما در رسیدن به اهدافتان كمك كنند.

4-آنهادقیقا میدانند كه وقتشان را صرف چه چیزی میكنند.

اگر نمیدانید كه وقتتان را چطور سپری كنید ،تقریبا همه وقتتان را از دست داده اید.زمان یكی از باارزش ترین منابع ایست كه انسان در اختیار دارد.

5-سریع تلاش میكند،سریع ازشكست میگذرد،هرگز از حركت نمی ایستد

اگر برای اولین بار به تیراندازی بروید،نمیتوانید اولین گلوله را دقیقا به هدف بزنید.در زندگی هم برای رسیدن به اهداف باید تلاش كرد و به سادگی از هدف دست نكشید.

همین حالا كه این متن را به پایان میرسانید ،برای اهدافتان برنامه ریزی كنید. "شما میتوانید"»


طبقه بندی: علمی،