تبلیغات
موفقیت از ما دور نیست

سرزمین واژه های وارونه

جمعه 18 فروردین 1391   02:12 ب.ظ   متینه علی محمدی

سرزمین واژه های "وارونه"

    جایی كه گنج "جنگ" میشود

    درمان "نامرد" میشود

    قهقه "هق هق" میشود

   اما...........

   دزد همان دزد است

  درد همان درد است

  گرگ همان گرگ است


ارسال از دل شكسته


»