تبلیغات
موفقیت از ما دور نیست

فقط خوبی ها

جمعه 18 فروردین 1391   02:15 ب.ظ   متینه علی محمدی

زندگی دفتری از خاطره هاست

یكنفر در دل شب

یكنفر در دل خاك

یكنفر همدم خوشبختی هاست

یكنفر همسفر سختی هاست

چشم تا باز كنیم عمرمان میگذرد

ما همه همسفر و رهگذریم

   آنجه باقیست فقط خوبی هاست


  از دل شكسته


»