تبلیغات
موفقیت از ما دور نیست

انتقال اطلاعات و تنظیمات یك رایانه به رایانه دیگر

شنبه 19 فروردین 1391   05:51 ب.ظ   متینه علی محمدی

با استفاده از قابلیت  File and setting transfer wizard میتوان موارد زیر را از یك رایانه به رایانه دیگر منتقل كرد:

1) تنظیمات نمایشی سیستم  Display

2) تنظیمات مودم و شماره گیری  Dial up

3) تنظیمات  Desktop

4) تنظیمات پست الكترونیك  Out look

5) تنظیمات صفحه كلید و ماوس

6) تنظیمات پوشه ها و نوار وظیفه

7) Internet explorer

8) تنظیمات چند رسانه ای و صوت

9) تنظیمات زمان و موقعیت كشوری

10) فایل های داده و هرنوع فایل و سندی واقع در پوشه های My Document و فایل های اشتراكی

»