تبلیغات
موفقیت از ما دور نیست

خدا

سه شنبه 15 فروردین 1391   09:20 ب.ظ   متینه علی محمدی
خدایا به من زیستنی عطا كن كه در لحظه مرگ به بی ثمری لحظه ای كه گذشت برای زیستن حسرت نخورم و عمری عطا كن كه بر بیهودگیش سوگوار نباشم. بگذار آن را من انتخاب كنم اما آنچنان كه تو دوست میداری.


»


طبقه بندی: عرفانی،

نظرات