تبلیغات
موفقیت از ما دور نیست

چه چیزهایی خوبی آموخته ام

سه شنبه 15 فروردین 1391   10:11 ب.ظ   متینه علی محمدی

آموخته ام كه با پول میتوان خانه خرید اما آشیانه نه

میتوان رخت خواب خرید اما خواب نه

میتوان ساعت خرید اما زمان نه

میتوان مقام خرید اما احترام نه

میتوان كتاب خرید اما دانش نه

میتوان دارو خرید اما سلامتی نه

و میتوان آدم خرید اما دل نه


»


طبقه بندی: عاشقانه،

نظرات